Breslau (Wrocław), Polen

Angewandte Mathematik

Matematyka stosowana

Aufbaustudium des zwieten Grades- Master's degree
Studienfachrichtung: Mathematik
Unterrichtssprache: PolnischStudium in Polnisch
Gruppe der einzelnen Richtungen: Mathematik und Statistiken
Studiumsystem: Vollzeitstudium
  • Beschreibung:

  • pl
Studenci specjalności matematyka stosowana zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie zastosowań matematyki w takich dziedzinach jak fizyka, chemia, biologia czy ekonomia. Trzon programu tej specjalności stanowią przedmioty dotyczące modelowania zjawisk przyrodniczych i społecznych przy pomocy równań różniczkowych oraz rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej.
Webseite www der Universität: uni.wroc.pl
Privacy Policy