Land
Stadt
Gruppe der einzelnen Richtungen 
Unterrichtssprache 
Universitätsstatus  
Bromberg (Bydgoszcz), Polen

Psychologia w zarządzaniu

Aufbaustudium des zwieten Grades- Master's degree
Studienfachrichtung: Management
Unterrichtssprache: PolnischStudium in Polnisch
Gruppe der einzelnen Richtungen: Wirtschaft und Verwaltung
Studiumsystem: Vollzeitstudium, Teilzeitstudium
Webseite www der Universität: www.wsb.pl/bydgoszcz/
Twoja wiedza i umiejętności: wpływ psychologii na decyzje podejmowane przez ludzi w sferze ekonomicznej efektywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów wykorzystywanie mechanizmów wywierania wpływu, np. w sprzedaży praktyczne umiejętności sprawnego zarządzania ludźmi i zespołami właściwy dobór kadr wpływ mechanizmów psychologicznych na procesy związane z postrzeganiem pieniądza, wartości inwestycji i zachowania na rynkach finansowych
Privacy Policy