Warschau (Warszawa), Polen

Neurokognitywistyka

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studienfachrichtung: Psychologie
Unterrichtssprache: PolnischStudium in Polnisch
Gruppe der einzelnen Richtungen: Sozialwissenschaften
Studiumsystem: Vollzeitstudium
Webseite www der Universität: www.swps.pl
  • Beschreibung:

  • pl
Neurokognitywistyka łączy psychologię z najnowszą wiedzą na temat funkcjonowania mózgu. Studenci poznają psychologię nie tylko jako klasyczną naukę o osobowości i zachowaniach społecznych, lecz także jako naukę przyrodniczą, która pozwala wyjaśniać i opisywać ludzkie zachowanie przez analizę aktywności mózgu.

Studenci zdobywają umiejętności praktyczne m.in. w zakresie analizy sygnału czynności elektrycznej mózgu EEG, modelowania komputerowego procesów psychicznych czy zaawansowanych metod wizualizacji danych. Zdobywają kompetencje badawcze oraz umiejętności pozwalające przełożyć wiedzę teoretyczną na pomoc innym – w programie specjalności istotne miejsce zajmują np. zajęcia z neurorehabilitacji.
Privacy Policy