Land
Bundesland
Stadt
Gruppe der einzelnen Richtungen 
Unterrichtssprache 
Studiumsystem  
Hochschultyp - Polen  
Universitätsstatus  
Stettin (Szczecin), Polen

Theologie

Teologia

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Unterrichtssprache: PolnischStudium in Polnisch
Gruppe der einzelnen Richtungen: Geisteswissenschaften
Studiumsystem: Vollzeitstudium
Webseite www der Universität: usz.edu.pl

Studia jednolite magisterskie
stacjonarne i niestacjonarne

Jednolite (5-letnie) studia magisterskie na kierunku Teologia prowadzone są myślą o tych, którzy interesują się katolicką nauką o wierze, uważają jej treści za istotne dla życia własnego i społeczeństwa oraz uwzględniają ją w swoich planach pracy zawodowej. Studia na tym kierunku dają ogólne wykształcenie teologiczne, przygotowujące zarówno do podjęcia pracy w szkole (nauczanie religii), jak i dające szansę podejmowania różnych zajęć tam, gdzie pracodawca ceni sobie odniesienie do systemu wartości chrześcijańskich.

Absolwent kierunku posiada gruntowną i wszechstronną wiedzę teologiczną oraz elementy wiedzy z zakresu filozofii. Zdobywa też ogólną wiedzę dotyczącą różnorakich treści i problemów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Posiada znajomość wybranego języka nowożytnego, umie także posługiwać się językiem specjalistycznym z dziedziny nauk teologicznych. Jest przygotowany do pracy w różnego rodzaju kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się działalnością edukacyjno-kulturalną oraz profilaktyką społeczną. Oprócz przygotowania do podjęcia pracy zawodowej absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia różnych ról społecznych.
Po odbyciu oferowanego w czasie studiów kształcenia nauczycielskiego absolwent może być nauczycielem religii w szkołach objętych systemem oświaty.

Privacy Policy